GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Prace geodezyjne związane są z projektowaniem i wykonywaniem pomiarów, obliczeń, przetwarzaniem dokumentacji geodezyjnej w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb inwestora zamawiającego usługę geodety. W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor może korzystać z pomocy geodety począwszy od zakupu działki aż po przyjęcie wybudowanego obiektu do użytkowania.
W momencie zakupu działki geodeta usprawni transakcję poprzez:
 • odnalezienie mapy podziałowej w przypadku zakupu działki, która była częścią większej działki pierwotnej (jeżeli planujemy zakup większej działki w celu jej podziału na mniejsze części i odsprzedaży, geodeta sporządzi niezbędną dokumentację podziałową),
 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zmiany klasyfikacji gruntów, w przypadku planowanej budowy na działce rolnej lub leśnej,
 • przygotowanie dokumentów wymaganych przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości – odpis i wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • opracowanie mapy do założenia księgi wieczystej nieruchomości.
 • W trakcie budowy geodeta wykonuje szereg czynności:
 • opracowania map do celów projektowych,
 • przygotowanie dokumentacji w celu uzgodnienia projektu przyłączy w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),
 • tyczenia osi budynków, przebiegu przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych oraz gazociągów,
 • pomiary montażowe, przemieszczeń i odkształceń budynku,
 • wykonanie mapy inwentaryzacyjnej po zakończeniu budowy, niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku wydawanej przez inspektora nadzoru budowlanego.
 • Świadczymy obsługę zarówno domów jednorodzinnych jak również dużych inwestycji deweloperskich na terenie
  Warszawy i okolic.

  Powrót